Skip To ContentSkip To Content

  2016-17 GH wuxuu ku howlanyahay taageerada Kooxda sinaanta ee Degmada.  Waxay tageen dhowr sabti oo tababaro casharo ah. Waxay arkeen dhibaatada jirta --  kala qaybsanaanta ka jirta Graham Hill.  

  2017-18 eeg jadwalka hoose 

   

  Taariikhda 

  bulshada  

  imaanshaha  

   Natiijada 

  Kulumada isbuuca ee kooxda sinaanta 9/17-6/18 

   Kooxda sinaanta 

  shaqaalaha: 

  Deena Russo, Kristen Eckert, Trey Baughman, Bethany Cooper, Alicia Flynn, Ellen Kleyman,Jess Long, Liberty Mighell,Amanda Ooton, Stephanie Stevens, Paul Tibbils 

  Parents: 

  Ericka Cox,O’Hara Jimenez,Christine King,Morgan Wells,Arlene Williams, Karen West 

  Kooxda waxay sahmisay dhibaatada jirtakalaqaysannaanta ka jirta  Graham Hill.